Održana 4.radionica: „Razvoj ljudskih potencijala na tržištu rada Republike Slovenije; aktivne mjere zapošljavanja ranjivih skupina“

17. veljače 2020. godine u prostorijama Centra za EU i međunarodnu suradnju, održana je četvrta radionica u sklopu projektne aktivnosti projekta REI II.

None Radionicu je vodila Maja Nikolić, konzultantica za ljudske resurse iz Republike Slovenije.

U sklopu radionice obrađena su područja demografskih promjena u Republici Sloveniji, struktura nezaposlenih osoba , ranjive skupine i problematika vezana za zapošljavanje istih.

Dotaknula se i tema diskriminacije ranjivih grupa i uloga upravljanja ljudskim potencijalima, faktorima isključenosti, mjerama aktivne politike i njihovo provođenje u praksi Republike Slovenije.

Govorilo se o preporukama koje su donesene za tržištu rada Republike Slovenije koje se posebice odnose na ranjive skupine mladih i starijih osoba. Što se tiče zapošljavanja mlade populacije konzultantica je navele primjere dobre prakse te je istaknula:
  • važnost uključivanja mladih u politička kretanja sa svrhom kreiranja prilagođenijih zakona;
  • mijenjanje sustava vrijednosti
  • usmjeravanje mladih u deficitarna zanimanja i poduzetničke aktivnosti.


  • Inače, ovo je četvrta, ujedno i posljednja radionica koja se provela u sklopu elementa projekta: „Održivo funkcioniranje Vijeća tržišta rada Istarske županije“. Radionice su tematski bile vezane uz sustav upravljanja i praćenja razvoja ljudskih potencijala na tržištu rada te provedbu aktivnih mjera za zapošljavanje s posebnim naglaskom na ranjive skupine, a održavali su ih stručnjaci odnosno predavači iz zemalja u okruženju sa znanjima i iskustvima navedene tematike.